Ordre del dia de la reunió de juliol 2015

● A la bústia. ● Valoració d’activitats: – Festa verregassa. ● Properes activitats. – Cinema al carrer (22/8). – Concurs de paelles (Birosta). ● Propostes d’activitats. ● Recordatori actualització nova junta i comptes corrents ● Loteria. – Repetim format de l’any passat (ens guarden 2000€ del 69407). · Els dècims estan a la venta al […]