ORDRE DEL DIA DESEMBRE 23 / GENER 24

●  A la bústia. ● El camí de l’andarin. ● Valoració d’activitats: – Loteria. – Tió. – Marató (es demanava la voluntat). ● Properes activitats:    – Calçotada ● Propostes d’activitats:    – Himne Verregassos (Eloi)    – Futbol bandera (David Jané) ● Subvenció Ajuntament. ● Cobrament de quotes. ● Precs i preguntes.