ORDRE DEL DIA REUNIÓ MARÇ 2018

A la bústia.

Valoració d’activitats.

– Calçotada.

Properes activitats.

– Excursió (Ramon Marguí).
– Pujada rompeculs (19 de maig)

Propostes d’activitats.

– Sortida a Montserrat.
– Nova representació a Riudaura.

Reunió seguiment pressupostos participatius.

Camisetes Verregassos.

– Quedaven pendents 4 persones.

Cobrament de quotes.

Verregassos XX anys.

Precs i preguntes.