Associació Cultural i Esportiva Verregassos de Riudaura

  • A la bústia.
  • Valoració d’activitats:

– Loteria.

– Tió.

– Quina.

  • Properes activitats:

– Calçotada

  • Propostes d’activitats (de cares al bon temps):

– Sortida per conèixer ocells (Cuca)

  • Subvenció Ajuntament
  • Cobraments de quotes.
  • Precs i preguntes.