Associació Cultural i Esportiva Verregassos de Riudaura

  • A la bústia.
  • Valoració d’activitats.

– Calçotada.

  • Properes activitats.

– Excursió (Ramon Marguí).

– Pujada rompeculs (19 de maig)

  • Propostes d’activitats.

– Sortida a Montserrat.

– Nova representació a Riudaura.

  • Reunió seguiment pressupostos participatius.
  • Camisetes Verregassos.

– Quedaven pendents 4 persones.

  • Cobrament de quotes.
  • Verregassos XX anys.
  • Precs i preguntes.