Associació Cultural i Esportiva Verregassos de Riudaura

  • A la bústia.
  • Valoració d’activitats:

– Loteria.

– Tió.

– Quina.

  • Properes activitats:

– Calçotada

– Representacions Fum, fum, fum.

  • Propostes d’activitats (de cares al bon temps):
  • Subvenció Ajuntament
  • Cobraments de quotes.
  • Endreçar sala Centre Cívic, i magatzem.
  • VERREGASSOS XX ANYS!!
  • Precs i preguntes.